Bulundugunuz Yer: Piyano | Gitar | Keman | Şan | Resim | Bale Kursu ve Dersi – M.E.B. Ankara Özel Senkron » Posts Tagged ‘Horon Dersi Ankara

Halk Oyunları & Müzik

Müzik ve hareketin birbiri ile uygunluğu görsel ve işitsel açıdan önemlidir. Bu sebeple iki faktör arasındaki ilişki her ikisinin de yapısal özelliklerine göre düzenlenmelidir. Bu bağlamda dikkat edilecek en önemli nokta kullanılacak olan çalgıların, melodilerin, ritimlerin ve hareketlerin uyumluluğudur. Bu uyumluluğun sağlanması için mevcut olan oyun müziklerinin ve yeni yaratılacak olan dans müziklerinin düzenlenmesine yönelik […]